โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 38) 12 มิ.ย. 64
ช่องทางการติดต่อครูประจำชั้น ปี 2564 (อ่าน 244) 01 มิ.ย. 64
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 (อ่าน 114) 25 เม.ย. 64
ผลการเรียนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1837) 25 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 220) 26 ก.พ. 64
ประกาศเรียนชดเชยในช่วงสถานการณ์ COVID-19 (อ่าน 133) 06 ก.พ. 64
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 (อ่าน 3350) 09 มิ.ย. 63
กำหนดการแจกนมโรงเรียน/เจลล้างมือ/หน้ากากอนามันและแบบฝึกหัด รอบที่ 2 (อ่าน 3346) 23 พ.ค. 63
กำหนดการแจกนมโรงเรียน/เจลล้างมือ/หน้ากากอนามันและแบบฝึกหัด (อ่าน 3387) 01 พ.ค. 63
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3359) 31 มี.ค. 63
ผลการเรียนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4540) 29 มี.ค. 63
ประกาศขอแจ้งเลื่อนกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (อ่าน 3392) 18 มี.ค. 63
ขอเชิญร่วมงาน Open house ตลาดนัดวิชาการ ประจำปี 2563 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (อ่าน 3372) 10 ก.พ. 63
ขอเชิญร่วมงานประจำปี ปิดทองหลวงพ่อโต วันที่ 3-5 มกราคม พ.ศ.2563 (อ่าน 3384) 20 ธ.ค. 62
รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นอนุบาล-มัธยม ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3405) 15 ธ.ค. 62