โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
แผนที่โรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
ที่อยู่โรงเรียน
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  รหัสไปรษณีย์ 70000
เบอร์โทรติดต่อ 032-337247ตำแหน่งที่ตั้งโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)