โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 55) 31 มี.ค. 63
ผลการเรียนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 892) 29 มี.ค. 63
ประกาศขอแจ้งเลื่อนกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (อ่าน 92) 18 มี.ค. 63
ขอเชิญร่วมงาน Open house ตลาดนัดวิชาการ ประจำปี 2563 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (อ่าน 68) 10 ก.พ. 63
ขอเชิญร่วมงานประจำปี ปิดทองหลวงพ่อโต วันที่ 3-5 มกราคม พ.ศ.2563 (อ่าน 77) 20 ธ.ค. 62
รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นอนุบาล-มัธยม ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 98) 15 ธ.ค. 62