โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
แหล่งเรียนรู้ภายใน/ห้องเรียนออนไลน์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2564,10:25   อ่าน 14 ครั้ง