โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนการเปิดเรียน แบบ Onsite เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2564,12:12   อ่าน 17 ครั้ง