โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการเรียนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

คะแนนผลการเรียนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1   คลิกที่นี่เพื่อดู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2   คลิกที่นี่เพื่อดู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1   คลิกที่นี่เพื่อดู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2   คลิกที่นี่เพื่อดู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1   คลิกที่นี่เพื่อดู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2   คลิกที่นี่เพื่อดู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1   คลิกที่นี่เพื่อดู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2   คลิกที่นี่เพื่อดู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1   คลิกที่นี่เพื่อดู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2   คลิกที่นี่เพื่อดู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1   คลิกที่นี่เพื่อดู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2   คลิกที่นี่เพื่อดู

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1   คลิกที่นี่เพื่อดู

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2   คลิกที่นี่เพื่อดู

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1   คลิกที่นี่เพื่อดู

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2   คลิกที่นี่เพื่อดู

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1   คลิกที่นี่เพื่อดู

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2   คลิกที่นี่เพื่อดู

โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2564,13:30   อ่าน 1837 ครั้ง