โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
 
ระดับชั้นอนุบาล ตั้งแต่บัดนี้  ถึง  30 เมษายน 2564
ประถมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้  ถึง  30 เมษายน 2564
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 19-23 เมษายน 2564

หลักฐานการสมัคร (อย่างละ 2 ชุด)
     - สำเนาสูตินักเรียน
     - สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
     - สำเนาบัตรปรำชาชน นักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
     - เอกสารการย้ายจากโรงเรียนเดิม (กรณีย้ายโรงเรียน)
     - สำเนา ปพ.1 (เฉพาะนักเรียนมัธยม)
     - รูปถ่ายหน้าตรงสวมเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรฯ 032-337247 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2564,23:08   อ่าน 219 ครั้ง