โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ (รอบที่ 2)
 
ระดับชั้นอนุบาล / ประถมศึกษาปีที่ 1 / มัธยมศึกษาปีที่ 1
ระหว่างวันที่ 8 - 15 มิถุนายน 2563
 
สอบถามข้อมูลได้ที่ห้องธุรการโรงเรียน
หรือโทรฯ 032-337247 
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2563,20:12   อ่าน 3349 ครั้ง