โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการแจกนมโรงเรียน/เจลล้างมือ/หน้ากากอนามันและแบบฝึกหัด

          เนื่องด้วย สถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ทางโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร ต้องการแจกนมโรงเรียน/เจลล้างมือ/หน้ากากอนามัย/ใบแสดงผลการเรียน และแบบฝึกหัดในช่วงปิดเทอม สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องธุรการโรงเรียน หรือโทร 032-337247

โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2563,15:04   อ่าน 3386 ครั้ง