โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นอนุบาล-มัธยม ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร) เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยม สอบถามข้อมูลได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร) หรือ โทรฯ 032-337247 
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2562,11:20   อ่าน 98 ครั้ง