โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
ภาพกิจกรรม
บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร)

บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร)

 

โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2564,18:18   อ่าน 33 ครั้ง