โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านนยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาสพติดโลก

 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร) ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านนยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาสพติดโลก

 

โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2564,18:16   อ่าน 67 ครั้ง