โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
ภาพกิจกรรม
บรรยากาศการเรียนออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร)
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2564,18:14   อ่าน 66 ครั้ง