โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
ภาพกิจกรรม
นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และผู้บริหารเทศบาลเมืองราชบุรี ทีตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ และเข้าร่วมประชุม มอบนโยบายให้กับโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

นายศักดิ์ชัย พิศาลผล  นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี พร้อมด้วยนางสาวนิภาพร กฤษณะเศรณี เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี  นายสุพจน์  อินทร์แสง    ผอ.สำนักการศึกษา  นายรุ่งโรจน์  พิศาลรัตนคุณ  ผอ.สำนักการช่าง   พบปะพูดคุยคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนเทศบาล  1 วัดสัตตนารถปริวัตร เพื่อมอบนโนยบาลและรับฟังความต้องการของคณะครู และติดตามการแก้ปัญหาการปรับปรุงซ่อมแซมหลังที่ยังไม่แล้วเสร็จให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีนางสาวมาณวิกา ทองเปลว ผอ.โรงเรียนเทศบาล  1 วัดสัตตนารถปริวัตร และคณะครู ให้ก่อนต้อนรับและร่วมรับฟังและโยบาย

 


 
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2564,18:13   อ่าน 95 ครั้ง