โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
ภาพกิจกรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มาดำเนินการล้างทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริว้ตร) เพื่อรักษาความสะอาดของสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

ขอขอบคุณท่านศักดิ์ชัย  พิศาลผล  นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี  ที่มอบหมายให้งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มาดำเนินการล้างทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริว้ตร) เพื่อรักษาความสะอาดของสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2564,18:10   อ่าน 57 ครั้ง