โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม OBS Studio เพื่อพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่ ในการจัดทำสื่อออนไลน์ (Online)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม OBS Studio เพื่อพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่ ในการจัดทำสื่อออนไลน์ (Online)

 

โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2564,18:09   อ่าน 77 ครั้ง