โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ ๕
     

          กิจกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ ๕
 

เข้าชมและดาวน์โหลดภาพ คลิกที่นี่โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2564,14:40   อ่าน 87 ครั้ง