โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม..มอบแว่นตาตามโครงการคืนตาที่สดใสกับนักเรียนวัยเรียน ให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี

ฺ           นายภูวนารถ สุภาพเพชร ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี พร้อมรองปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มอบแว่นตาตามโครงการคืนตาที่สดใสกับนักเรียนวัยเรียน..ให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี

โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2564,17:22   อ่าน 70 ครั้ง