โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337247
ภาพกิจกรรม
การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ยกรบ โดยชมรมโขนเยาวชนสร้างสรรค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวั

 

          การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ยกรบ โดยชมรมโขนเยาวชนสร้างสรรค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร) ณ ตลาดวิถีธรรมชาติ จังหวัดราชบุรี

โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2563,19:15   อ่าน 80 ครั้ง